Resultater i perioden 2013-2017 :

  • 475 elever fra gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden har deltaget i talentprogrammet og gennemført
  • 125 elever fra folkeskoler har deltaget i talentprogrammer og gennemført
  • Etablering af en partnerkreds, der tæller 28 gymnasier i Region Hovedstaden
  • Partner i partnerskabskredsen bag E3U-efteruddannelsen - en certificeret entreprenørskabsuddannelse til grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område samt undervisere på videregående uddannelser - der er udviklet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Aarhus Universitet, VIA University College samt CIEC og tortzen-bager.