Vi trækker på den nyeste viden om innovations- og entreprenørskabsundervisning og blander fra forskellige arenaer, når vi laver forløb på TURBO. Det gør vi med afsæt i vores tro på, at mangfoldighed i sammensætning af kompetencer og færdigheder og tænkemåder styrker fundamentet for udvikling af et entreprenørielt mindset.

Der ikke er en bestemt tilgang eller retning indenfor innovations- og entreprenørskabsteorien, vi særligt trækker på eller sværger til, men i stedet plukker vi i de teorier, modeller og metoder, vi finder bedst egnede til de enkelte forløb eller workshops.

Forløbene er bl.a. bygget op omkring teori og metodologier som:

Design Thinking

Sprint (service design)

The Lean Startup

Business Model Generation

Effectuation

Skub-metoden