VIL I SAMARBEJDE MED 100+ 
TOPMOTIVEREDE, KNIVSKARPE, KREATIVE OG UNGE HJERNER?

Er I på udkig efter 100+ talentfulde og topmotiverede unge, som kan bidrage med værdifuld viden, kreative indspark og konkrete forslag til problemløsning, forretningsudvikling eller lignende? Så er I kommet til rette sted. 

På TURBO arbejder vi inden for fire overordnede temaer:
 

 • Digital Acceleration     
 • Social Lab
 • Experience Design  
 • New Normal


De overordnede rammer for et samarbejde:
Vi trækker på forskellige discipliner, når vi designer løsninger (produkter, processer, serviceydelser, events mm.) for vores samarbejdspartnere og opdragsgivere. Fælles for alle processer er, at:

 • Vi bruger lang tid på at sætte os ind i og forstå vores samarbejdspartneres behov
 • Vi har hele tiden fokus på, hvordan og på hvilken måde vi skaber værdi for vores samarbejdspartnere
 • Vi tilrettelægger specialdesignede forløb for den enkelte case, hvor TURBOtalenterne kommer igennem forskellige faser
  FX (disruption-case): Eleverne får en case, de skiller et eksisterende produkt/brand ad, analyserer enkeltdele og målgruppe(r), indhenter brugerdata, idéudvikler, bygger op på ny, laver prototype, tester etc. 
 • Forløbet kommer til at være komprimeret og har karakter af at være en art turboweekend, der strækker sig over to dage


Det får I ud af et samarbejde:

 • Konkrete, let-implementérbare løsninger samlet og leveret på en overskuelig måde
 • Viden fra +100 unge, knivskarpe og topmotiverede unge, som har fingeren på pulsen og viden om, hvordan unge tænker, handler mm.
 • Markedsføringsmateriale (vi fotodokumenterer og sammenfatter kort en historie om processen, som I kan bruge på hjemmeside, sociale medier el.lign.)
 • GOOD WILL & god karma på CSR-bundlinjen, fordi I hjælper unge til at få erfaring med konkret problemløsning og bringer dem tættere på den virkelighed, de skal indgå i efter endt uddannelse.

SAMARBEJDSPartnerE


BLIV PARTNER

Hvis du har lyst til at indgå et samarbejde med TURBO og/eller blive partner, kan du udfylde formularen herunder, så tager vi kontakt til dig. 

Navn *
Navn