Tidligere hed vi Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre (CIEC). – i daglig tale bare CIEC.

Siden vores start i 2013 har vi haft ca. 750 unge gennem entreprenørskabsgivende talentforløb. Med vores program sigter vi mod at hjælpe unge, fordi vi har bemærket, at der er en kløft mellem det nuværende uddannelsessystem og det liv, der venter unge på den anden side af uddannelsessystemet. Vi bygger bro over kløften mellem uddannelse og erhvervsliv, giver elever erfaring med real life challenges, entreprenøriel selvtillid og de kompetencer og færdigheder, som erhvervslivet efterspørger. Vi mener, at unge skal tættere på den ‘virkelighed’, der venter dem efter endt studentereksamen. 

        Michael Thing                            Julie Skaar
        michael@ciec.nu                         julie@ciec.nu
        +45 53 55 09 76                         +45 31 50 01 41