Mission
TURBO er en generator, der sætter skub i unge, som har drive, skabertrang, drømme og visioner. Det er et talentprogram og en inkubator med fokus på innovation og entreprenørskab, der har som ambition at udklække turbotalenter, som kan skabe værdi i eksisterende fællesskaber og virksomheder og starte egne projekter og startups. 

TURBO er Danmarks mest virkelighedsnære talentprogram for gymnasieelever, der forbereder dem på deres fremtid: Vi giver os i kast med det ukendte, søger at få indflydelse og arbejder for at skabe forandring. Det er en inkubator – en entreprenøriel dannelsesrejse – der giver selvtillid, erfaring med at løse cases for virksomheder, styrker skabertrang gennem realisering af egne projekter og giver de kompetencer og færdigheder, som erhvervslivet efterspørger

Vision
TURBOprogrammerne sigter mod at hjælpe unge, fordi vi har bemærket, at der er en kløft mellem det nuværende uddannelsessystem og det liv, der venter på den anden side. Vi bygger bro over kløften, udfordrer det etablerede og gør entreprenøriel læring og udvikling til en del af et dannelsesaspekt, der skal sikre, at deltagerne bliver bragt tættere på den ‘virkelighed’, der venter dem efter endt studentereksamen. Vi vil eliminere nulfejlskultur, bringe uddannelsessystem og erhvervsliv tættere på hinanden og lade TURBO gennemsyre af virkeligheden omkring os.

Vi er en platform, der promoverer innovation og entreprenørskab blandt unge i DK. Vi vil, at unge på et tidligt tidspunkt i uddannelsessystemet bliver introduceret for – og ser værdien i – innovation og entreprenørskab. Samtidig vil vi promovere alle de unge, som besidder en spirende kreativitet, entreprenørielle evner og som starter projekter og virksomheder. Vi vil vise, at vi i DK tager unge innovations- og entreprenørskabstalenter alvorligt. 

TURBO vil opnå dette gennem samarbejder med uddannelsessteder, erhvervsvirksomheder, nationalt anerkendte innovationseksperter og iværksætterprofiler, og koble med vækstlaget af danske iværksættere og iværksættervirksomheder. Vi vil udvikle vores talentforløb med afsæt i forskning og anbefalinger fra internationalt anerkendte forskningssteder, talentprogrammer, toneangivende aktører og derigennem sikre, at talentforløb på TURBO til enhver tid er rettet mod at opfylde et behov, hvor unge opnår de kompetencer, som erhvervsliv og samfund efterspørger.  

Delmål:
Vi vil skabe en platform, hvor: 

  • TURBO på et tidligt tidspunkt i uddannelsessystemet introducerer unge til innovation og entreprenørskab
  • TURBO promoverer innovations- og entreprenørskabstalenter i Danmark
  • Vi vil udbrede TURBO til resten af landet og oprette regionale centre i hver af de danske regioner
  • Ud af en ungdomsårgang på landets gymnasier vil vi have 3% gennem talentforløb, introducere dem for innovation og entreprenørskab og hjælpe dem til: Studiejobs, praktikpladser, udlandsophold, valg af videregående uddannelse og virksomhedsopstart
  • Sikre, at unge på TURBO oparbejder faglige og sociale komeptencer, som kommer dem selv, erhvervsliv og samfundet til gode. 
  • Med 3 % af en ungdomsårgang som deltagere på TURBO vil vi opnå en markedsandel af den samlede dansk talentmasse, der vil give os en unik position i forhold til at tiltrække fx virksomhedssamarbejder